Om SOSUM

Vad är SOSUM?

SOSUM står för Socionomstuderande föreningen vid Umeå universitet och är en studentförening som funnits sedan 60-talet. Du blir medlem genom att vara medlem i Umeå studentkår.

Föreningens huvudsakliga syfte är att öka studentinflytandet och förbättra utbildningen för alla socionomstudenter vid Umeå universitet.  Föreningen arbetar exempelvis genom samarbete med institutionen för socialt arbete, för att förbättra innehållet i momenten och kursplanerna. Föreningen har även uppdrag att arbeta med det studiesociala och genom det skapar trivsel för dess medlemmar och socionomstudenterna under deras studietid vid Umeå universitet.

Hur förhåller sig SOSUM till universitetets beslutsstruktur?

Universitetet är uppdelat i tre beslutsnivåer:

  • universitetsstyrelsen (central ledningsnivå)
  • fakulteterna (utbildningsnivå)
  • institutionerna (ämnesnivå)

Vi studenter är representerade på alla dessa nivåer och har följaktligen valt att organisera oss på ett motsvarande sätt:

  • studentkårer (Umeå studentkår)
  • sektioner (SAMSEK)
  • programföreningar (SOSUM)