Styrelsen

SOSUMs styrelse består av ett presidium (dvs. ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare) samt ledamöter och suppleanter som sitter på ett år, som väljs under vårens allmänna möte och eventuellt utfyllnadsval på höstens allmänna möte. Om du undrar över något går det bra att kontakta oss. Vi tar tacksamt emot synpunkter och slussar dig vidare om det dyker upp frågor vi inte kan svara på.

Valberedning inför allmänna mötet. Kontakt: valberedning@sosum.se

Vill du sitta i styrelsen eller vet någon i din klass som skulle passa som representant för er termin i SOSUMs styrelse?

Inför varje Allmänna Möte (AM) behöver vi nomineringar till de olika posterna som är: ordförande, vice ordförande, kassör, ledamot och suppleanter.

Vi vill ha en så stor spridning som möjligt i styrelsen och önskar därför att du nominerar dig själv eller en klasskamrat som du tror kan passa att sitta i styrelsen. Som styrelsemedlem är du lyhörd för dina klasskamraters åsikter och för vidare dessa frågor och funderingar till övriga styrelsen för att finna svar på frågorna. Det funkar ungefär som ett elevråd, ni får insyn och ökad förståelse för programmet, hur det är att jobba i en styrelse och hur man kan påverka programmet och jobba för förändring.

Låter det som något du vill göra, kontakta valberedningen på: valberedning@sosum.se

Vi behöver namn, termin och telefonnummer på de nominerade.