Undergrupper

SOSUMS arbete med aktiviteter utförs ofta i samband med undergrupper.  Alla SOSUMs medlemmar kan delta i aktiviteterna eller själv engagera sig i undergruppernas arbete.

De undergrupper som finns idag är Socionomer i rörelse och SocSkoj, men skulle intresse för andra typer av grupper finnas så kan man starta en ny undergrupp. Exempel på undergrupper som har funnits tidigare men som lagts ner är Socionomband, genusgruppen eller en studenttidning som hette Sociogamen.