Kontakt

Besöksadress:
SOSRUM i Samhällsvetarhuset plan 1, Umeå Universitet.

Adress:
SOSUM
c/o Umeå Universitet
Institutionen för socialt arbete
90187 Umeå
E-post:
info@sosum.se